ஆய்வுக்கட்டுரை பிரசுரிப்பு

ஆறுதல் நிறுவனத்தின் மகுட வாசகமாகிய “வடலிகள் வானுயரும்” என்பதனை உளமாற ஏற்றுக் கொண்ட திரு மணிவண்ணன் அவர்கள் எழுதிய ஆய்வுக்கட்டுரையினை ஆறுதல் இணையப் பக்கத்தில் பிரசுரிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம்… அன்பர் மணிவண்ணனிற்கு எங்கள் வடலிகள் சார்பில் மிக்க நன்றி. இத்தகைய ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அன்பர்கள் யாரும் எழுதி இருந்தால் அவற்றின் தரம் கண்டு எங்கள் இணையப் பக்கத்தில் பிரசுரிப்பதற்கு விரும்புகின்றோம்

சிவில் சமூக அமைப்பின் பிரதிநிதிகளுக்கான வளவாளர் பயிற்சிப்பட்டறை

சிவில் சமூக அமைப்பின் பிரதிநிதிகளுக்கான வளவாளர் பயிற்சிப்பட்டறை

தேசிய மொழிகள் மற்றும் சமத்துவ மேம்பாட்டு செயற்றிட்டமானது கனேடிய அரசாங்கத்தின் நிதிப்பங்களிப்புடன் , தேசிய மொழி நிதியத்தினால்(NLF) முன்னெடுக்கப்படுகின்றது. இச்செயற்றிட்டம் தனுடைய வேலைத்திட்டத்தின் பிரதான நோக்கமாக சமூகம் மொழி உரிமைகள் குறித்து விழிப்புணர்வைப் பெறுவதோடு, தேசிய ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் நல்லிணக்கத்தை நோக்கி இரண்டாம் மொழியைக் கற்கவும் சமூக நல்லிணக்கத்தை நோக்கி நாட்டை முன்னேற்றுவதுமாகும். இச்செயற்றிட்டமானது இரண்டு வருட காலப்பகுதியைக்கொண்டது. அத்தோடு  சமூக மட்ட அமைப்புக்களையும், முன்பள்ளிஆசிரியர்களையும், இளைஞர் யுவதிகளையும் பிரதான மாற்று முகவர்களாக கொண்டு இச்செயற்றிட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பயிற்சிப்பட்டறை நாள் 01 குறித்த வளவாளர் […]

Aaruthal Publications – 2018

Stimulation Papers and Activity books A committee was formed to evaluate the Activity books and the stimulation papers that have been published by various Organizations for students and the preschool children in Sri Lanka. The Committee : Dr.Rasanayagam Mr.Sathiyan Prof.Sivalingarajah Prof.Satgunarajah Dr.Kannathasan Prof.Pathmanathan Prof.Kapilan Mrs.Kugathasan Prof.Pushparatnam Prof.Krishnarajah Mr.Kajendran, Project Officer, Aaruthal  is responsible for the evaluation and to prepare the […]

Magazines: Each magazine was published twice in 2017

Vadalikal The aim of publishing this magazine is to encourage the preschool children to publish their creations, stories and poems in the magazine. The teachers also develop their creation by writing articles suitable for the children. Aaruthal: It is mainly for the preschool teachers to publish their creation in the magazine. It helps them to engage themselves in writing articles, […]

Special Projects – 2017

Initiation of Comprehensive Child Supportive program A project is initiated intervening in marginalized villages through a 3 three years program Through the program it is aimed to create an environment suitable for independent and healthy learning activities. Also, increase the learning skills development of the children to 80% Enabling the villagers to identify the challenges related in creating such an […]

Small Grant Facility Project – 2017

Greenery of bare land and income generation for the selected community members in the coastal area of Delft East and Manalkadu of Jaffna District, an year long project funded by IUCN and implemented by Aaruthal was finished in February 2017.   Division Type of Assistance Number of families 01 Delft Coconut cultivation 30 families 02 Manatkadu Fish vendors 23 families […]

Education Development – 2017

Coaching classes Coaching classes for G.C.E A/L Students – 2017 The coaching classes were conducted on 19th & 20th of April, 2017. It was conducted at Bt./ Thambilivil Maha Vidyalayam, Thambilivil. The resource persons:  Thondamanaru Field Work Centre  Mr.Ulaganathan  Lecturers for the workshop: Mr.R.Kuganathan, Miss. Kala Namasivayam, Mr.M.A.Rubanathan, & Mr.S.V.Mahendran and Teachers of Science stream and Mathematics stream graced the […]