🎊அனைத்து சிங்கள தமிழ் உறவுகளிற்கும் இனிய சித்திரைப் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்🎊

🎊அனைத்து சிங்கள தமிழ் உறவுகளிற்கும் இனிய சித்திரைப் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்🎊

மகளீர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்

மகளீர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்

Trilingual vocabulary DVD’s for preschoolers

Trilingual vocabulary DVD’s for preschoolers

முன்பள்ளிப் பிள்ளைகளிற்கான செயல் நூல்கள்📖

முன்பள்ளிப் பிள்ளைகளிற்கான செயல் நூல்கள்📖

முன்பள்ளிப் பிள்ளைகளிற்கான செயல் நூல்கள்📖1. எழுதிப் பழகுவோம்2. தமிழ் செயல் நூல்3.ஆரம்ப கணிதம்4. நிறந்தீட்டி மகிழ்வோம்5. சித்திர ஆக்கங்கள்தேவையானோர் தொடர்பு கொள்ளவும்…. 📞

மீண்டும் கற்றல் ஊக்கிகள்

மீண்டும் கற்றல் ஊக்கிகள்

மீண்டும் கற்றல் ஊக்கிகள்

Apply for following vacancies

Apply for following vacancies

முன்பள்ளிக் கல்வி டிப்ளோமாப் பயிற்சி நெறிக்கான திசைமுகப்படுத்தல் செயலமர்வு – 2021

முன்பள்ளிக் கல்வி டிப்ளோமாப் பயிற்சி நெறிக்கான திசைமுகப்படுத்தல் செயலமர்வு – 2021

Happy New Year Wishes!!!

Let the New Year shower you all with happiness, success and wealth in abundance!!!  Wish you all a happy and prosperous...

Merry Christmas Wishes

Merry Christmas Wishes

பரீட்சை மதிப்பீட்டுக் குழு கலந்துரையாடல்

பரீட்சை மதிப்பீட்டுக் குழு கலந்துரையாடல்

வடமாகாண முன்பள்ளிக் கல்வி டிப்ளோமா இறுதிப் பரீட்சை பெறுபேற்றினை வெளியிடுவதற்கான பரீட்சை மதிப்பீட்டுக் குழு கலந்துரையாடல். இன்று ஆறுதல் நிறுவனத்தில் 2018/2019 கல்வியாண்டிற்கான இறுதிப் பரீட்சையின் பெறுபேறுகளை...